Giàn phơi xếp tường cao cấp

Giá thị trường:1.780.000
Giá khuyến mãi:1.600.000