Giá phơi đồ chữ A

Giá thị trường:1.500.000
Giá khuyến mãi:1.350.000